Handledning    
Linje    
Att arbeta med andra människor är både givande och krävande. Ibland behöver man få hjälp med att, kontinuerligt över längre tid, få en utomståendes perspektiv på sig själv och den arbetsuppgift man utför, ex.vis på processen mellan mig och klienten/patienten. Och detta av en handledare som är fristående från den egna organisationen, som har teoretiska kunskaper om människor och mänskliga processer, praktiska erfarenheter av att arbeta med människor, samt är kunnig i handledandets metodik. Handledning kan ske individuellt eller i grupp.
  Handledning