Kontakt    
Linje    
Anders Hansson
CARLSTAD PERSONALRÅDGIVNING AB
Adress:
Norra Strandgatan 17, 652 24 Karlstad
Telefon:
054-15 57 76 / 070-28 18 355
Information:
Plusgiro 1 55 21-8
Bankgiro 5474-3851
Org.nr. 55 63 65 - 2600
Epost:
anders@cprab.se
  Kontakt