Jag som arbetar på CARLSTAD PERSONALRÅDGIVNING AB heter
Anders Hansson, är filosofie magister och auktoriserad socionom med handledarutbildning samt treårig utbildning i systemisk psykoterapi.
Jag är medlem i Svensk Handledarförening.

I den andra delen av min yrkesverksamhet arbetar jag på Karlstads Universitet vid Avdelningen för Sociala studier som universitetsadjunkt och kursansvarig för undervisning i ledarskap, samtalsmetodik samt handledning.
Efter några år som anställd inom slutenpsykiatri och företagshälsovård är min yrkeserfarenhet ett mångårigt och nära samarbete på konsultbas med chefer, arbetsledare och personal inom behandling, utbildning, kyrka, företags-hälsovård samt näringsliv. Den teoretiska utgångspunkten är systemisk- och kommunikationsteoretisk grund, med stöd av interaktionistiska teorier och metoder.
Dessutom är jag medarbetare i den nationella tankesmedjan F-gruppen. Den har funnits i ca 20 år och utvecklat flera modeller och metoder för förändringsarbete.

CARLSTAD PERSONALRÅDGIVNING AB har varit verksamt sedan 1987.