Utbildning    
Linje    
CARLSTAD PERSONALRÅDGIVNING AB anordnar utbildningar i: samtalsmetodik, kris- och konflikthantering, ledarskap och gruppsykologi.
Uppläggningen sker gemensamt med uppdragsgivaren för avsedd målgrupp.
  Utbildning